"TCCC PARAMEDYK 2020"

         

Biorąc pod uwagę niemożliwość organizacji tegorocznej 13 edycji „Paramedyka” w 

wypracowanej, przez lata odbywania się tej imprezy, formule udziału bezpośredniego

jego uczestników, jednocześnie mając na uwadze wszelkie walory i wartości jakie

przyświecają tej imprezie, chcielibyśmy zaproponować zrealizowanie jej - w tym roku

- w formie zdalnej. 
Proponowany przez organizatorów sposób przeprowadzania

„Paramedyka” dotyczyłby jedynie
udziału jego uczestników w konferencji, warsztatach

i spotkaniach
w ramach paneli eksperckich, 
które prowadzone byłyby w formie

„online” w czasie rzeczywistym oraz umożliwiłyby szerokiej
grupie odbiorców

korzystanie z udostępnionych, wcześniej przygotowanych, materiałów

szkoleniowych 
nawet po zakończeniu wydarzenia.

Organizatorzy:

Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl