"TCCC PARAMEDYK"

                              
                                  „PARAMEDYK
To jedyna, organizowana w Polsce, impreza dedykowana ratownictwu taktycznemu, w której biorą udział zespoły podporządkowane Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także zaproszone drużyny krajowe i zagraniczne mające charakter sił specjalnych.

Celem organizacji Zawodów jest upowszechnianie najnowocześniejszych standardów ratownictwa taktycznego oraz wdrażanie ich w obszarze działania służb mundurowych.

PARAMEDYK to także możliwość spotkań i wymiany poglądów oraz doświadczeń pomiędzy operatorami i dowódcami różnych formacji. Imprezie towarzyszą prezentacje sprzętu i warsztaty, które mają wymiar edukacyjny, promując wśród służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo najlepsze standardy postępowania 
i najnowsze rozwiązania techniczne. 
 
                               Organizacja Zawodów

W Zawodach PARAMEDYK startują czteroosobowe zespoły operatorów oraz ratowników taktycznych.

Pierwsza część imprezy poświęcona jest edukacji w zakresie najnowszych standardów taktycznej opieki nad poszkodowanym w warunkach bojowych. Uczestnicy biorą udział w konferencji naukowej i warsztatach poświęconych ratownictwu taktycznemu, które prowadzone są według wytycznych TCCC. Prowadzącymi te zajęcia będą m.in. krajowi i zagraniczni eksperci w tej dziedzinie. Goście będą mieli także okazję zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami sprzętowymi i technicznymi stosowanymi w obecnie w ratownictwie. Organizatorom zależy na tym, aby poprzez systemowe wdrażania wytycznych TCCC poprawić bezpieczeństwo funkcjonariuszy i żołnierzy w czasie działań taktycznych.
Drugą część stanowi rywalizacja zespołów w zawodach. Każda z grup realizuje zadania na wyznaczonym terenie. Scenariusze konkurencji są bardzo różnorodne i inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Każde zadanie przygotowane jest możliwie autentycznie, tak by uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności w niestandardowych sytuacjach, w warunkach podwyższonego stresu i presji czasu. Sędziowie oceniają realizację zadania pod względem taktyki, udzielania pomocy i współpracy zespołu.

Organizatorzy:

Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl