"TCCC PARAMEDYK"

                              
                          „PARAMEDYK
    W PARAMEDYKU biorą udział czteroosobowe drużyny z polskich
i zagranicznych jednostek mających charakter sił specjalnych. Pierwszą część imprezy stanowi rywalizacja zespołów w zawodach. Każda z grup realizuje zadania w różnych miejscach Trójmiasta
i powiatu Kartuskiego. Scenariusze konkurencji są bardzo różnorodne i inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Wszystkie zadania przygotowane są możliwie autentycznie tak,aby uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności w niestandardowych sytuacjach, w warunkach podwyższonego stresu   i presji czasu oraz pdlegają kryterium oceny sędziów. Sędziowie oceniają realizację zadania pod względem taktyki działania, udzielania pomocy rannym i współpracy w ramach zespołu. 

Druga część poświęcona jest edukacji w zakresie najnowszych standardów taktycznej opieki nad poszkodowanym w warunkach bojowych. Uczestnicy biorą udział w pokazach, wykładach
i warsztatach, które prowadzone są przez polskich 
i zagranicznych ekspertów z dziedziny ratownictwa.

Paramedyk, to również okazja na zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami sprzętowymi i technologicznymi stosowanymi

w ratownictwie i taktyce pola walki. Wydarzenie Paramedyk to przed wszystkim możliwość wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi członkami różnych służb, które biorą udział w tej imprezie.

 Organizatorom zależy aby poprzez systemowe wdrażanie wytycznych TCCC poprawić bezpieczeństwo funkcjonariuszy
i żołnierzy w czasie prowadzonych działań taktycznych.

Organizatorzy:

Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl