PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ „PARAMEDYK 2019”

Ostrzyce, 25.09.2019r.
W GODZINACH 10:00 - 14:00

SALA KONFERENCYJNA "U STOLEMA"
OSTRZYCE, UL. DROGA KASZUBSKA 8A 

Temat przewodni:

Ratownictwo medyczne w działaniach Policji

 


nadinsp. Jarosław Rzymkowski, Uroczyste otwarcie konferencji naukowej

 

Prelegenci:

1. dr hab. Radosław Laskowski – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku - 

„Chroniczny stres”;

2. prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie - 

„O służbie kontrterrorystycznej”;

3. ratownik medyczny Piotr Gumowski –Centrum MedyczneKształcenia Podyplomowego-

„Biologiczne skutki promieniowania jonizującego”;

4. kom. dr Adam Płaczek – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie –

„Edukacja w zakresie ratownictwa w polskiej Policji”;

5. kom. dr Marcin Nowak – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie -  

„Kamery w działaniach Policji”;

6. nadkom. dr Jarosław Przyjemczak – Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Gdańsku -  

„Pierwsza pomoc w działaniach Policji – wyniki badań”;

7. mgr Tadeusz Miłowski – Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie -

"Urazy głowy w TCCC";

8. dr inż. Ewa Kowalska, mgr Maria Libura, rat. med. Danuta Prak – Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie -

„Cele symulacji medycznej, precyzja, bezpieczeństwo, proces decyzyjny”; 

9. prof. dr hab. n. med. Andrzej Basiński – Gdański Uniwersytet Medyczny;

10. kpt. Anna Aleksandrzak-Heiducka – Departament Wojskowej Służby Zdrowia MON –

„Ratownictwo medyczne w Siłach Zbrojnych RP”;

11. st. kpr. Kamil Buc – 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana –

„Czas gra główną rolę”;

12. dr n. med. Paweł Musiał – Śląski Uniwersytet Medyczny -

„ Punkty krytyczne w aspekcie ratownictwa medycznego podczas zdarzenia

z wieloma poszkodowanymi z perspektywy zespołu bojowego”.Komitet naukowy konferencji odbywającej się w ramach wydarzenia edukacyjno-szkoleniowego „Paramedyk 2019”

prof. dr hab. n. med. Andrzej Basiński – Gdański Uniwersytet Medyczny;

nadinsp. Jarosław Rzymkowski – Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku;

insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;

prof. dr hab. Waldemar Kaczmarek – Akademia Sztuki Wojennej;

prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie;

prof. dr hab. Jerzy Ejsmont – Politechnika Gdańska;

prof. dr hab. Zbigniew Adamiak – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

dr hab. Beata Świeczko – Żurek – Politechnika Gdańska;

dr hab. Radosław Laskowski – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku;

dr hab. Ewa Dzika - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

dr Olga Bielan - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
dr n. med. Paweł Musiał Śląski Uniwersytet Medyczny.

Komitet organizacyjny:

nadkom. Jarosław Przyjemczak Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Gdańsku;

kom. dr. Adam Płaczek Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie;

dr Paweł Jastrzębski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

mgr Tadeusz Miłowski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

asp. sztab. Marek Zań Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Gdańsku;

st. asp. Michał Dembek Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Gdańsku.

Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl