27.09.2017r. KONFERENCJA NAUKOWA ODBĘDZIE SIĘ NA TERENIE HOTELU SZYMBARK
SZYMBARK, UL. SZYMBARSKICH ZAKŁADNIKÓW 12

TEMATY PRELEKCJI:


1. Prof. dr hab. Basiński Andrzej
(Gdański Uniwersytet Medyczny) -
 Wstęp do konferencji naukowej PARAMEDYK 2017

2. Dr hab. Waldemar Zubrzycki (WSPol w Szczytnie) „Pierwsza pomoc w praktyce policyjnych działań specjalnych”.

3. Podkomisarz dr Adam Płaczek (WSPol w Szczytnie) – „Działania ratownicze policjantów w ocenie
personelu Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne”

4. Małgorzata Wlaź (Koordynator Ratownictwa Medycznego w Policji) – „Ratownik Medyczny w Policji –
regulacje wynikające z nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie medycznym”.

5. Kris Kamiński Tactical Paramedic (Oceanside Fire Department) SALT TRIAGE – nowe standardy segregacji.

6. Nadkomisarz mgr Jarosław Przyjemczak (KWP w Gdańsku) – „Wydarzenie edukacyjno szkoleniowe Paramedyk i jego osiągnięcia”.

    7. Komisarz mgr  Marcin Nowak (WSPol w Szczytnie) - "Znaczenie paralizatora elektrycznego w służbie Policji - między teorią a praktyką".


8. Podinspektor dr Paweł Jastrzębski  (WSPol w Szczytnie) „Medyczne skutki użycia paralizatorów elektrycznych”.

           
9. Aspirant Sztabowy mgr Damian Muszyński  (WSPol w Szczytnie) – „Edukacja jako imperatyw w prewencji
na przykładzie sytuacji kryzysowej o charakterze aktywny strzelec”.Przewodniczący:

prof. dr hab. Andrzej Basiński – Gdański Uniwersytet Medyczny

Członkowie:

insp. Jarosław Rzymkowski – Komendant Wojewódzki Policji  w Gdańsku
dr hab. Waldemar Zubrzycki – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

prof. dr hab. Waldemar Kaczmarek – Akademia Sztuki Wojennej

prof. dr hab. Zbigniew Adamiak – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie

prof. dr hab. Jerzy Ejsmont – Politechnika Gdańska

dr hab. Łukasz Szarpak - Warszawski Uniwersytet Medyczny

podinsp. dr Paweł Jastrzębski – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

kom. dr Adam Płaczek – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

dr Beata Świeczko-Żurek – Politechnika Gdańska

dr n. med. Łukasz Gąsiorowski – Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr Aleksandra Kaczmarek – Akademia Sztuki  Wojennej


Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl