Tym razem zapraszamy na spotkanie autorskie z Waldemarem Zubrzyckim
i Jarosławem Przyjemczakiem,
autorami albumu „Paramedyk”,
do Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni.

„Paramedyk” - Wyjątkowa publikacja, podsumowująca okrągłą rocznicę istnienia zawodów medycyny taktycznej PARAMEDYK (http://paramedyk.org/), jedynej takiej imprezy, dedykowanej jednostkom specjalnym podległym MSWiA, MON i SW. Autorzy opisują w niej 10 kolejnych, corocznych edycji wydarzenia, początki tworzenia i etapy rozwoju, aż do istniejącego aktualnie modelu udzielania pierwszej pomocy w warunkach taktycznych/specjalnych/bojowych. Pozycja zawiera mnóstwo wspomnień
i cały szereg ciekawostek z trwającej już dekadę historii PARAMEDYKA.

Bogato ilustrowany, dwujęzyczny album, wydany na papierze kredowym w twardej oprawie, w limitowanej ilości 500 egzemplarzy. Jest to wyjątkowa okazja, aby poznać koleje losu tej niepowtarzalnej imprezy, a często także zakulisowych starań, mających wpływ na jej obecny kształt.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 09 kwietnia 2019 r. o godz. 18:00, na auli Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, ul. Kielecka 7. 

W czasie spotkania:
- bezpośredni kontakt z autorami, możliwość zadawania pytań;
- możliwość poznania nowych obszarów i poszerzenia posiadanej wiedzy;
- możliwość poznania specyfiki działań specjalnych i ratownictwa taktycznego;
- gotowe scenariusze ćwiczeń łączących te elementy;
- integracja środowisk, spotkanie nowych ludzi i starych przyjaciół;
- poczęstunek dla uczestników;
- możliwość zakupu książki w promocyjnej cenie i uzyskania dedykacji autorów.PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ „PARAMEDYK 2018”

Szymbark, 26.09.2018 r.

Temat przewodni:

„Wyzwania szkoleniowo-organizacyjne w zakresie nauczania pierwszej

pomocy w Policji po zmianie ustawy o PRM”

 

 

10.00-10.15- nadinsp. Jarosław Rzymkowski, Uroczyste otwarcie konferencji naukowej

 

Prelegenci:

 

10.15-10.30 dr hab. Waldemar Zubrzycki, Prof. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Zawód „Antyterrorysta”;


10.30-10.45 podinsp. Waldemar Bączek, Wydział Konwojowo-Ochronny KWP w Gdańsku, Nowe kierunki w doborze do jednostek specjalnych;


10.45-11.00 dr Paweł Jastrzębski, mgr Kamil Krzyżanowski, Uniwersytet Warmiń
sko-Mazurski, Gdański Uniwersytet Medyczny,

„Hipotermia i sposoby jej zapobiegania”

 

            Za hipotermię, uważa się obniżenie temperatury centralnej ciała, poniżej 35 °C.

W wyjątkowych sytuacjach, gdzie wyziębienie jest wynikiem i następstwem urazu, za hipotermię uznaje się obniżenie temperatury, już poniżej 36 °C. Czy ten jeden stopień jest aż tak istotnym elementem ? Okazuje się, że zdecydowanie tak. Spadek temperatury centralnej o tą właśnie wartość, powoduje upośledzenie zdolności utrzymania homeostazy i 10 % ograniczenie zdolności wytwarzania skrzepu. Krwotok, jako jeden z elementów tzw. triady śmierci, jest bardzo często, czynnikiem powodującym drastyczne pogorszenie stanu poszkodowanego, a niejednokrotnie również bezpośrednią przyczyną zgonu. Wskazane dwa zjawiska, hipotermia i krwotok, bardzo ściśle ze sobą korelują. „Krwawienie wywołuje hipotermię, a hipotermia nasila krwotok”, sformułowanie to, bardzo  zwięźle i trafnie obrazuje podjęte zagadnienie. Podczas wdrażania medycznych czynności ratunkowych, niezmiernie istotnym jest, alby skupić się na izolacji poszkodowanego  od niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz utrzymaniu optymalnej temperatury jego ciała. 11.00-11.15 dr inż. Marcin Lipka, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Działania kontrterrorystyczne w obiektach infrastruktury krytycznej;


11.15-11.30 nadkom. Jarosław Przyjemczak SPAP w Gdańsku, Przygotowanie policjantów w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej do udzielania pierwszej pomocy - na przykładzie Policji departamedntu Oceanside, Kalifornia, USA;


11.30-12.00 Przerwa kawowa;


12.00-12.15 T
homas LaClair, EMS Canada,Współpraca kanadyjskiego Emergency Medical Service z podmiotami mundurowymi podczas prowadzenia działań kontrterrorystycznych;


12.15.12.30 Tadeusz Miłowski, Uniwersytet Warmiń
sko-Mazurski, Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne w kontekście nowych uprawnień żołnierzy i funkcjonariuszy;


12.30-12.45 kom. dr Adam Płaczek, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych – raport z badań;


12.45-13.00 kom. dr Marcin Nowak, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, „Między nieznanym a zapomnianym”. Paralizator elektryczny w świetle nowych wytycznych;


13.00-13.45 Lunch


13.45-14.00 mgr Paulina Buca, Szpitale tczewskie, Choroby i zdarzenia nurkowe;


14.15-14.30
st. sierż. mgr Helena Dyla, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Współpraca zespołów medycznych OPP i SPPP z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji;


14.30-14.45 asp. szt. mgr Damian Muszyński, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Ratownictwo cywilne vs. Ratownictwo taktyczne;


14.45-15.00mgr Mariusz Grażewicz, Uniwersytet Warmińsko Mazurski, „Trudne drogi oddechowe” postępowanie w oparciu o uniwersalny algorytm VORTEX;

15.00-15-30 Dyskusja.


Komitet naukowy konferencji odbywającej się w ramach wydarzenia edukacyjno-szkoleniowego „Paramedyk 2018”

 

prof. dr hab. Andrzej Basiński; Gdański Uniwersytet Medyczny;

nadinsp Jarosław Rzymkowski, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku;

prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont, Politechnika Gdańska;

prof. dr hab. Waldemar Kaczmarek; Akademia Sztuki Wojennej;

prof. dr hab. Ryszard Gellert, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;

prof. dr hab. Zbigniew Adamiak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

dr hab. Waldemar Zubrzycki, prof. Wspol, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie;

dr hab. Beata Świeczko-Żurek, Politechnika Gdańska;

dr.hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

dr.hab. Radosław Laskowski prof. AWF. Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku.


Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl